Huisvesting op maat
Iedereen wil graag comfortabel wonen in een vertrouwde omgeving. Als u van plan bent om te verhuizen of nog lang in uw huidige woning te blijven wonen, is het goed om kritisch naar de woning te kijken. Als u daar nu al aandacht aan besteedt dan heeft u daar straks alleen maar veel gemak van. Met het ouder worden veranderen behoeften en ook de eisen aan uw woning, hulpmiddelen en ondersteuning. Stichting Zeist Zorgt helpt u op weg naar een aangepast en veilig thuis. Zelfstandig wonen: voor nu én later!

Levensloop geschikt wonen: Huisvesting Op Maat.
Vanwege overheidsmaatregelen, de toenemende vergrijzing, de economische crisis en de beperking van aantallen nieuwbouwwoningen ontstaat er meer en meer noodzaak om bestaande woningen levensloopgeschikt te maken.

Levensloopgeschikte woningen zijn bedoeld voor iedereen, van jong tot oud en in elke fase van de levensloop. Ouderen kunnen hun eigen woning op tijd comfortabel en veilig maken. Zo kunnen zij zolang mogelijk zelfstandig blijven wonen door het aanbrengen van slimme aanpassingen zoals:

  • de drempels te verwijderen;
  • een toilet te plaatsen op de slaapkamerverdieping;
  • aanbrengen van technologische toepassingen zoals een traplift, een alarmsysteem of domotica.

Een levensloopgeschikte woning stelt mensen in staat tot op hoge leeftijd zelfstandig te blijven wonen.

Meer weten?
Samen met uw adviseur wordt bekeken hoe levensloopgeschikt uw huidige of toekomstige woning is of gemaakt kan worden. Ook over de mantelzorgwoning kunnen wij u uitgebreid adviseren.

De adviseur beschikt over de specifiek op uw situatie toegesneden woonoplossingen en mogelijkheden. Hierdoor houdt u zelf de controle over de kwaliteit van uw leven, wonen en zorg waardoor ook voor de langere termijn het comfort en de veiligheid in uw woning is gegarandeerd. Zelfstandig wonen en comfortabel oud worden ligt binnen ieders bereik. Kwaliteit van leven mét behoud van zelfstandigheid en vitaliteit.

Zo bereikt u ons

Wilt u meer weten? Of uw woning levensloopgeschikt door ons laten uitvoeren?

Contact knoppen7Contact knoppen